Restauratie

Restauratiewerken aan bv papier, lijsten of schilderijen verzorgen wij in eigen atelier.
Voor restauratiewerken die we niet in eigen atelier kunnen verzorgen, werken wij nou samen met diverse specialisten, ieder op zijn gebied.